شما اینجا هستید

ثبت نام در آزمونهاي تخصصي

مراحل ثبت نام  :

 

مرحله اول  ثبت نام  :

پر كردن فرم ثبت نام  در سايت IRANRN.COM  و يا پر كردن فرم ثبت نام به صورت دستي و تحويل آن به مركز ( اين فرمها بصورت يك پوشه در اختيار آموزشگاههاي دوره هاي NCLEX-RN  قرار گرفته است )

پرداخت هزينه ثبت سفارش مربوطه

مرحله دوم  ثبت نام

دريافت فرمهاي مربوطه از مركز و پر كردن آنها توسط دانشگاه محل تحصيل

ارسال فرمهاي پر شده به مركز سي جي اف ان اس

ارسال يك قطعه عكس نمونه پاسپورتي به آدرس ايميل اين مركز

مرحله سوم ثبت نام

ارسال مدارك توسط پست D.H.L.   به مركز سي جي اف ان اس

از اين مرحله به بعد مركز سي جي اف ان اس با بررسي مدارك ارسالي و صدور تاييديه هاي لازم برگه مجوز آزمون براي متقاضي صادر مينمايد (A.T.T. )  و متقاضي ميتواند محل و تاريخ و ساعت آزمون خود را انتخاب و برگه ورود به جلسه آزمون را دريافت نمايد .